Hvad er NLP terapi?

NLP terapi står for Neuro-Linguistic Programming terapi. Det er en tilgang til terapi og personlig udvikling, der fokuserer på forbindelsen mellem neurologi (hjerne og nervesystem), sprog og adfærdsmønstre.

NLP blev udviklet i 1970'erne af Richard Bandler og John Grinder og er baseret på observation og modellering af succesfulde adfærdsmønstre hos mennesker. Det sigter mod at forstå, hvordan mennesker opfatter verden, kommunikerer og skaber adfærdsmønstre, og bruger denne viden til at hjælpe dem med at ændre og forbedre deres tanker, følelser og handlinger.

I NLP-terapi anvendes forskellige teknikker og strategier til at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre. Dette kan omfatte:

1. Sprog og kommunikation: NLP fokuserer på at forstå, hvordan sprog og kommunikation påvirker vores opfattelse og adfærd. Terapeuten kan hjælpe klienten med at identificere og ændre negative sprogbrug og tankemønstre for at fremme positive ændringer.

2. Ændring af opfattelse: NLP-terapi kan hjælpe med at ændre en persons måde at opfatte og forstå en given situation eller problem. Dette kan involvere at ændre indre repræsentationer, billeder eller følelser forbundet med en bestemt oplevelse for at ændre reaktionen på den.

3. Mønstergenkendelse og modellering: NLP-terapi anvender principperne for modellering af succesfulde adfærdsmønstre. Terapeuten kan hjælpe klienten med at identificere og adoptere positive adfærdsmønstre fra andre mennesker for at opnå ønskede resultater.

4. Adgang til ressourcer: NLP-terapi fokuserer på at hjælpe klienten med at opdage og aktivere deres indre ressourcer for at håndtere udfordringer og opnå personlig vækst og succes.


NLP er på mange måder i familie med positiv tænkning, men ved brug af sproglige ændringer, opnås bedre og hurtigere resultater.
Det skyldes at når vi gentagene gange siger de samme sætninger, så bliver det til vores identitet og det er svært at ændre identiet uden kvalificeret hjælp.