Samtaleterapi baseret på NLP

HVAD KAN TERAPI GØRE FOR DIG?
- Du kan blive mere bevidst om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder at være sammen med andre på.

- Gamle vaner kan brydes og uhensigtsmæssige handlemåder kan erstattes med en ny og sundere adfærd.

- Du kan opnå større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

- Du kan få hjælp til at bearbejde sorg og de oplevelser, du har med i bagagen, som ind imellem kan gøre livet svært og tungt.

- Du kan få hjælp til at få afdækket, hvad der bremser dig og få værktøjer til at nå dem.

- Du kan slippe dét der dræner dig for energi, fylder for meget i dit liv eller mønstre, som du er træt af at gentage.

- Du kan blive bedre til at kommunikere, bedre til at lytte, mere kompetent til dit arbejde og bedre til at passe på dig selv.

- Du kan blive bedre til aktivt at forme dit liv og få ting til at ske, i stedet for passivt at lade livet forme dig eller glide forbi.

- Du kan sige farvel til dén ”indre sabotør” der forhindre dig i at; stoppe med at ryge, smide de kilo du kæmper med, hindre dig i at leve livet i balance, binde dig, føle nok selvværd, leve uden angst eller stress. Dén som underminerer din selvtillid, giver dig fobiske tanker… eller …

- Du kan få en højere livskvalitet!

Hvad kan NLP terapi bruges til?

Ud over at forbedre sine kommunikationsevner kan redskaberne bruges til personlig udvikling.

Ved at tage udgangspunkt i hvor du er nu, og hvor du gerne vil hen, er det muligt at finde ud af, HVORDAN det bliver muligt og tilegne sig de nødvendige redskaber.

Bevidstheden har begrænsninger – Underbevidstheden, har ingen …

Hvad står forkortelsen NLP for?

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Psykologi - Det foregår på det ubevidste plan:
Neuro. N’et står for ’Neuro’. Alle vores oplevelser bliver kodet, registreret og behandlet via sanserne for at give mening. Derefter repræsenteres ”meningen” for sindet via: billeder, lyde, fornemmelser, lugte, smag, indre dialog og oftest i en kombination.

Lingvistisk. L’et står for Lingvistisk og er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden omkring os på. Det er muligt at fremme den personlige

udvikling og forbedre resultatet af sin kommunikation med andre ”blot” ved at arbejde med det sproglige udtryk.

Psykologi. P’et står for psykologi eller programmering, og er den måde, vi

I vores ubevidste, anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.